Skip to content

Месец: януари 2019

БРЕГОВЕ

На високия бряг на реката е селото.
Тук са къщите, гъските и козите с бради.
Тук са сливите, крушите и зората с петела,
и липите, в които си приказват пчели.

А на ниския бряг са блатата разсънени.
Тук са рибите, сенките и рибарчето с черна глава.
Тук са баба и дядо, и баща ми, и дълбокото дъно
на водата – на красивата тиха вода.

И какво да направя – двата бряга са цялото село.
Те са моите шипки и дрехи, и папур, и небе.
Те са щъркелът, който ходи из цялото село
като малко момче – като мое момче.

НА ХЪЛМА

Като седя на тази тъмна пръст,
си мисля, Господи, прости ми,
дано на моя гроб наместо кръст
да има телескоп от бучиниш,
с който да гледам
новите съзвездия
от думи.

БЯЛО И ЧЕРНО

Снегът лежи на болнично легло
върху поляната.
А после в черно облекло
минава врана.

И си върви, и няма как
да не достигне края.
Снегът след малко няма да е сняг
и враната го знае.

ВЪЛЧЕ

Синеоко вълче, синеоко вълче,
погледни си устата красива!
И когато на носа ти кацне щурче,
усмихни се, недей го убива!

ШАХ

Снегът играе своя дълъг шах –
ту с белите снежинки през деня,
ту с черните,
когато стане вечер.

ВСЯКА ВЕЧЕР

Не съм заспивал, откакто е вечер,
откакто е вечер и се стъмни.
И си лежа – свит на геврече
и свит на всички страни.

НЕ МИ СЕ ХОДИ НИКЪДЕ

Не ми се ходи никъде извън прозореца.
Навън е пълно с планини, реки и хора.
Навън е пълно с птици, океани и умора.
Не ми се ходи никъде извън прозореца.

СЪРЦЕ

Сърцето чука на вратата. И се прибира.
Събува си обувките и ляга на леглото. И умира.
Не споменах, че си оставя шапката на закачалката.
Сърцето не умира никога. Освен за малко.

ЗИМНО ВРЕМЕ

ЗИМНО ВРЕМЕ

Не искам нищо повече от зимата,
освен да дърпам твоята шейна по хълма.
И хълмът да расте снежинка по снежинка,
докато стане белобрад и гърбав.

Тогава ще те пусна със свистене
да си летиш от хълма с вятър по ушите
и с вятър по очите, и със сняг в чорапите.
И хълмът ще ти стане дядо
вместо мене.

***

В приюта за бездомни скакалци
пет-шест тревички правят цялата поляна.
Понякога прелитат пеперуди,
но само толкова. И слава Богу.